Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Ubezpieczenie obowiązkowe
Umowę ubezpieczenia w zakresie OC musi zawrzeć posiadacz pojazdu mechanicznego, w szczególności najpóźniej w dniu jego rejestracji. Najczęściej jest to właściciel pojazdu. Zawarcie ubezpieczenia jest obowiązkowe, po to by zagwarantować otrzymanie odszkodowania przez osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych.
Z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowanie nie jest wypłacane posiadaczowi polisy OC, lecz innym osobom, którym wyrządził on szkodę.
Cechy Ubezpieczenia OC:

Poza nielicznymi wyjątkami określonymi w Ustawie, ubezpieczenie to zawierane jest na 12 miesięcy;
Suma gwarancyjna dla jednego zdarzenia, taka sama dla wszystkich ubezpieczycieli, określona jest w ustawie i wynosi odpowiednio:
2,5 mln euro w przypadku szkód wyrządzonych ludziom,
500 tys. euro w przypadku zniszczenia mienia(np. uszkodzenie samochodu).
Gdzie działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC jest ważne na terenie Polski, w krajach Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Szwajcarii i Norwegii. Udając się do tych krajów, kierujący pojazdem nie musi posiadać Zielonej Karty, wystarczy potwierdzenie zawarcia umowy OC.

Zielona Karta

Zielona Karta to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym – w krajach, gdzie nie obowiązuje polisa ubezpieczenia OC, tj. Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Maroko, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja i Ukraina.

Zielona Karta jest wydawana z regóły bezpłatnie na wniosek każdej osobie, która wykupiła polisę OC za wyjątkiem TU MTU, gdzie można ją wykupić tylko w chwili zawierania umowy OC

 

Ubezpieczenie Autocasco (AC)

Właściciel pojazdu może oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC zawrzeć ubezpieczenie autocasco (AC), które gwarantuje mu otrzymanie odszkodowania w przypadku uszkodzenia pojazdu – niezależnie od tego, kto ponosi odpowiedzialność za tę szkodę.

Cechy:

W ramach ubezpieczenia Autocasco chronimy:
samochód i jego wyposażenie,
fotelik dla dziecka,
wyposażenie dodatkowe o wartości do 2000 zł (po opłacie dodatkowej składki istnieje możliwość ubezpieczenia wyposażenia do wartości
4 000zł),
Ubezpieczamy samochody, których wiek nie przekracza 12 lat.
Gdzie działa ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Autocasco obejmuje terytorium Polski oraz innych krajów Europy, z wyłączeniem Rosji. W przypadku szkód polegających na kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz rozboju pojazdu wyłączone są dodatkowo Ukraina, Białoruś i Mołdawia.

 

Assistance

Ubezpieczenie Assistance gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia samochodu. W przypadku tego ubezpieczenia nie wypłacamy odszkodowania, lecz organizujemy niezbędną pomoc na drodze.

Ubezpieczenia Assistance może zostać wykupione wraz z ubezpieczeniem OC i/lub Autocasco.

Gdzie działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Assistance obejmuje terytorium Polski oraz innych krajów Europy.

Sposób udzielenia pomocy
W razie wypadku lub awarii pojazdu, należy zadzwonić do firmy ubezpieczeniowej i zamówić holowanie. Pamiętajmy by nie zamawiać na własną rękę prywatnej pomocy drogowej, ponieważ później nie uzyskamy zwrotu pieniędzy. Ubezpieczyciel ma obowiązek niezwłocznie zorganizować nam pomoc.

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie to obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy lub pasażerów pojazdu, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Ubezpieczenie NNW może zostać wykupione wraz z ubezpieczeniem OC, Autocasco lub samodzielnie.

Cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia NNW wynosi od 5 000-50 000 dla kierowcy oraz dla każdego z pasażerów!
Gdzie działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie NNW obejmuje terytorium Polski oraz innych krajów Europy.

 

Ubezpieczenie Szyb

Przedmiotem ubezpieczenia są szyba przednia, szyby boczne oraz szyba tylna.
Ubezpieczenia szyb może zostać wykupione wraz z ubezpieczeniem OC lub Autocasco.

W ramach ubezpieczenia:

Zorganizujemy wymianę szyb,
Pokrywamy koszty wymiany lub naprawy uszkodzonych szyb samochodu.

Kto się zajmuje naprawą?

Za likwidację szkody w ramach ubezpieczenia szyb odpowiada sieć autoryzowanych profesjonalnych warsztatów Jann Automotive Glass..
Wszystkie formalności związane z likwidacją szkody załatwia Jaan Automotive Glass i rozlicza się on także bez udziału Klienta z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Gdzie działa ubezpieczenie?
Ubezpieczenie szyb obejmuje terytorium Polski. Oznacza to, że naprawy lub wymiany szyby możemy dokonać tylko na terenie Polski.

Pamiętajmy, że wymiana szyby na własną rękę oznacza, że Ubezpieczyciel nie zwróci nam kosztów nawet, jeśli przedstawimy fakturę.

 

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Ubezpieczenie to obejmuje ochronę prawną ubezpieczonego oraz osób upoważnionych przez niego do kierowania pojazdem.

Ubezpieczenie ochrony prawnej może zostać wykupione wraz z ubezpieczeniem OC lub Autocasco.

Zakres ubezpieczenia

Pomoc informacyjna w przypadku:
sprzedaży lub innej formy przeniesienia praw własności do pojazdu,
dochodzenia roszczeń
z tytułu gwarancji lub rękojmi na drodze cywilnoprawnej,
rejestracji bądź wyrejestrowaniu pojazdu.

Pokrycie kosztów ochrony prawnej:
procesu, w tym między innymi koszty sądowe, opłaty kancelaryjne oraz koszty zastępstwa procesowego adwokata lub radcy prawnego,
postępowania przed organami administracji państwowej
lub samorządowej.

 

Jakie zniżki możesz u nas uzyskać:

* przenosimy zniżki od innych ubezpieczycieli (także zagranicznych)maksymalnie 60%

Oprócz zniżki za bezszkodową jazdę można uzyskać dodatkowe zniżki dla osób które:

* prowadzą gospodarstwo rolne
* posiadają dzieci do 18 lat
* są w wieku od 35 do 70 lat
* posiadają prawa jazdy kategorii C,D
* mieszkają na terenach wiejskich i w małych miasteczkach do 20 tyś. mieszkańców
* są właścicielami pojazdów nowych i rocznych
* przemierzają danym pojazdem do 5000 km.
* wykonują zawód nauczyciela
* ubezpieczają dodatkowo dom lub mieszkanie
* skończyły 35 lat i nabyły pierwszy pojazd super zniżka
* są młodymi kierowcami do 25 lat super pakiety

Comments are closed.

  • Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.