Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu

Ubezpieczenie to daje ochronę przed większością mogących zagrozić działalności gospodarczej zdarzeniom. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno nieruchomości takie jak budynki, budowle a także mienie ruchome będące wykożystywane przez firmę np. sprzęt elektroniczny meble i wyposarzenie, środki obrotowe jak też środki służące produkcji. Poza tym jeśli znajdujemy sięw posiadaniu mienia osób trzecich (celem wykonania usługi lub sprzedaży) zakresem ubezpieczenia mogą być objęte również te przedmioty.

 

 Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego

Ubezpieczenie to daje ochronę wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych, z których korzystamy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt elektroniczny, biurowy, telekomunikacyjny i radiowy, sprzęt medyczny, alarmowy, sprzęt przemysłu graficznego, telefony komórkowe, projektory, telewizory i aparaty fotograficzne.

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowanie mienia

Dzięki temu ubezpieczeniu wszelkie roszczenia osób trzecich i firm w stosunku do ubezpieczonego przedsiębiorstwa będą mogły być kierowane bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń.

 

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia

Ubezpieczenie to daje ochronę przed rozmyślnym bezprawnym zniszczeniem ubezpieczonych szyb przez osoby trzecie działające z zamiarem ich zniszczenia lub uszkodzenia. Przedmiotem ubezpieczenia może być zamontowane w firmie stałe oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, szklane lub kamienne okładziny ścienne, szklane elementy gablot, mebli, szyldy, reklamy, tablice świetlne, szklarnie, cieplarnie, oranżerie.

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Działalności Gospodarczej

W ramach ubezpieczenia NNW zakład ubezpieczeń daje ochronę dla pracowników firmy.

Comments are closed.

  • Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.