Ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U nr. 76, poz. 1152 z późn. zm) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1Ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych : OC rolnika i budynków rolniczych.

Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nowo zakupione gospodarstwo powinno byćtego samego dnia ubezpieczone.

Budynek podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu to obiekt budowlany o powieżchni powyżej 20m2, będący w posiadaniu rolnika.

 

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Rolników

Podobnie jak budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego należy obowiązkowo ubezpieczyć, ubezpieczeniem obowiązkowym jest również OC rolników.

OC rolnika to ubezpieczenie które nie dotyczy sanego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności. Trzeba tu pamiętać że osobą trzecią nie sączłonkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika. Odpowiedzialność cywilna rolnika polega na wypłacie odszkodowania w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Szkody mogą powodować śmierć, rozstrój zdrowia bądź też utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej. Krótko mówiąc – rolnik wykupuje OC po to by z własnej kieszeni nie musiał wypłacać pieniędzy za szkody wyrządzone osobom trzecim np. sąsiadowi któremu zniszczymy opryskami uprawy podczas zabiegów prowadzonych przy granicy pól.

 

Ubiezpieczenie Mienia w Gospodarstwie Rolnym

Przy wykupieniu ubezpieczenia budynków należy przemyśleć czy zawarcie samego ubezpieczenia obowiązkowego czy to OC rolnika jest wystarczające.

Gospodarstwo rolne to przecież nie tylko mury ale również to co znajduje się w środku : maszyny, urządzenia, zwierzęta, prywatne rzeczy rolnika

To wszystko stanowi wartość, która w przypadku szkody zamienia się w stratę materialną.

Ubezpieczyć możemy:

  • stałe elementy i ruchomości domowe
  • zwierzęta gospodarskie od ognia i innych zdarzeń losowych, od padnięcia, uboju z konieczności wskutek choroby lub wypadku
  • pojazdy wolnobieżne
  • sprzęt rolniczy
  • materiały i zapasy
  • ziemoipłody

 

 

Comments are closed.

  • Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.