Ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenie Od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom jednorodzinny
 • mieszkanie razem z pomieszczeniami przynależnymi
 • stałe elementy znajdujące się w mieszkaniu lub domu
 • jednorodzinnym
 • mienie ruchome
 • garaż wolnostojący
 • budynek gospodarczy
 • obiekty małej architektury
 • dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie

Zakres ubezpieczenia to z reguły to ubezpieczenie od ryzyk tj: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, wypadek statku powietrznego, zalanie, huragan, grad, osunięcie się ziemi, zapadnięcie ziemi, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie ziemi, przepięcia, napór śniegu, dym i sadza, upadek drzewa lub masztu, uderzenie pojazdu, zniszczenie w wyniku akcji ratowniczej.

 

Ubezpieczenie Od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju

Rozszeża ochronę stałych elementów mienia ruchomego o ryzyko kradzieży. Warunkiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest należyte zabezpieczenie mienia tzn. wszystkie wejścia do domu jednorodzinnego lub mieszkania zabezpieczone są pełnymi drzwiami zewnętrznymi, zamkniętymi na conajmniej dwa zamki wielozastawkowe albo jeden posiadający certyfikat wykonania zgodnie z klasąodporności na włamanie lub zamek wielopunktowy. Wymogi zabezpieczeń spełnia także zabezpieczenie drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem wykonania zgodnie z klasą odporności na włamanie z jedym zamkiem wielozastawkowym.

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

W szczególności:

 • opieką nad niepełnosprawnymi dziećmi
 • posiadaniem lub użytkowaniem nieruchomości
  użytkowaniem urządzeń gospodarstwa domowego
 • posiadanie zwierząt domowych
 • amatorskie uprawianie sportu
 • użytkowanie rowerów, wózków inwalidzkich lub sprzętu pływającego
 • używanie broni jeśli użytkownik posiada zezwolenie

 

Comments are closed.

 • Strona może korzystać z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.